Välkommen

Syftet för Kullbovikens vattenvårds förening är:

  • att på bästa möjliga sätt värna om vattenvården och vattenkvaliteten samt ta ett helhetsansvar för havsviken Kullbovikens hela vattenområde dvs Kullboviken/Skenningeviken, Norrfladen, Söderfladen och den grävda kanalen som mynnar i Marbosundet.
  • att omsorgsfullt, underhålla/bibehålla ovannämnda kanal enligt 1964 års överenskommelse, dess farbarhet, utprickningen i Norrfladen, underhåll av fartbegränsningsskyltar samt utföra erforderlig vasslagning och röjning av intilliggande vegetation liksom underhåll av spången vid kanalens mynning
  • att värna om havsvikens naturvärden och den biologiska mångfalden med omfångsrik fauna och flora, lekplats för fisk och häckningsplats för fågel
  • att verka för trivseln, gemenskapen och det fortsatta lugnet inom vattenområdet och medverka till engagemang och ökad kunskap om vattenvård hos föreningens medlemmar.
Stöd gärna vattenvården i Kullboviken genom att swischa ett bidrag.
På Kullboviken färdas man gärna lite långsammare..
Kullboviken (4 av 5)
Spången vid kanalens mynning är något av en portal till Kullboviken.
Vårkväll vid viken
Den uppmärksamme kan få se kungsfiskaren glimmra förbi..