besökare i Kullboviken

Du är givetvis välkommen till Kullboviken, men vi vill på denna sida förmedla några saker du särskilt bör beakta vid besöket.

3 knop i kanalen

Hastighetsbegränsningen i kanalen är 3 knop. Orsaken är att det vid högre farter bildas svall som eroderar kanterna så att kanalen grundas upp. Dessutom ger högre farter mer uppgrumling av bottensediment vilket ökar näringshalten i vattnet och försämrar syresättningen, detta i sin tur påverkar fiskar och andra vattenlevande djur negativt.

8 Knop i sjön

Hastighetsbegränsningen i sjön är 8 knop. Skälet till denna begränsning är att fåglar kan få sina häckningar spolierade av svallvågor. Dessutom ligger många båtar vid bryggor som kan skadas. Slutligen är det inte ovanligt att badande simmar i sjön, för att minska olycksrisken här behöver farten anpassas.

Håll avstånd till bryggor mm vid fiske.

Allemansrätten bygger på principen inte störa och förstöra vilket kräver en dialog i samförstånd mellan besökare och boende vid sjön. Det finns inte några distinkta mått eller liknade som bestämmer hur nära någons brygga det är tillåtet att fiska. Därför är det viktigt för dig som besökare att tänka på att hålla rimligt avstånd till bryggor mm där det finns risk att ni stör.

Var också försiktig med att kasta drag in mot hagar där det kan finnas betande djur. Inte sällan äter dessa av vassen, en fiskares förlorade wobbler hamnar då lätt i mulen på t.ex. en häst. Undvik att kasta här så slipper djuren uppleva detta.

Var uppmärksam på period för fiskeförbud

Under perioden 1 april – 15 juni är det förbjudet att fiska i sjön, läs mer under fliken ”fiske och fiske”.

En stilla kväll med fiske i Kullboviken är en naturupplevelse.
De betande djuren kring sjön håller landskapet öppet, men tänk på att inte kasta drag mot vassruggar i anslutning till hagarna. Djuren äter ofta av vassen och en förlorad wobbler kan skada djuren.
Att fartbegränsningarna i området respekteras är viktigt bland annat för att fåglarna ska lyckas med sin häckning.