Kontakt

Styrelse för föreningen består av:

Håkan Lundmark, ordförande

Karin Åsman, kassör

Urban Jonsson, sekreterare

Torgny Schennings, ledamot

Niklas Andersson, ledamot

Vintertid kan isarna locka till turer.
Enkelbeckasinen kan ses under flyttperioden vid sjön.