Om Kullboviken

Kullboviken är en sk. trösklad havsvik med förbindelse till Östersjön via en grävd kanal. Sjöns yta är cirka 0,14 km2 och tillrinningsområdet är ca 30 kvadratkilometer stort. Kullboviken är relativt oexploaterad, med mycket av det ursprungliga landskapet i behåll. Markägare håller djur i både norra och södra delen av viken vilket bidrar till att hålla markerna öppna.

På de underliggande sidorna på denna meny kan du läsa mer om historien och naturen kring viken.

I vikens Norra del betas markerna av highland cattle som håller markerna öppna.