Bli medlem

Föreningen är öppen för alla som vill vara med och värna om Kullboviken. Du kan bli medlem genom att betala in 450 kr i medlemsavgift till Kullbovikens vattenvårdsförening på bankgiro 674-5707 eller Swish till123 330 2759 för året 1/7 2023 – 30/6 2024. Kom ihåg att notera namn mm så kassören kan registrera dig som medlem.

Som medlem får du inbjudan till våra aktiviteter såsom ”sjöfest”, vassröjning i kanalen, med mera.