Naturen kring viken

Runt Kullboviken finns en vacker omväxlande natur där åtskilligt av de gamla öppna beteslandskapet finns kvar. I närområdet finns ett rikt djurliv med Älg, Rådjur, Vildsvin och Mård. Vintertid ses ibland Utter som uppskattar det öppna vattnet i kanalen och vissa år har även Bäver varit på besök i kanalen. Under senare år har också Lodjur siktats i området frekvent. Även fågellivet kring sjön är rikt, du kan få se Fiskgjusen ryttla över viken eller Havsörnen som slår en lov över viken. Med lite tur kan du också skymta Kungsfiskaren som häckar vissa år i området.. 

När isen på våren släpper sitt grepp om sjön brukar det samlas stora flockar av skrakar som genomför sina parningsritualer i sjön. Detta är ett intressant skådespel som är en lokal variant av trandansen vid Hornborgarsjön.

Det finns gott om klövvilt i skogarna kring viken.

Den uppmärksamme kan få en skymt av Kungsfiskaren.
När isen släppt invaderas sjön av Storskrakar som genomför sin parningslek i sjön.
Viggen är en fågel som ofta ses i sjön.