Aktiviteter 2024

Röjning Björkängen, 16 Mars, kl. 13:00

Vattenvårdsföreningen har ett antal år gjort en röjningsinsats på Björkängen som ligger mellan hembygdsgården och skolan. Syftet är att försöka få området att bibehålla karaktären av öppen hagmark. Ta med utrustning för slyröjning och kom. Efter några timmars arbete avslutar vi med korvgrillning och kaffe.

Försommarslagning i kanalen , 8 Juni med samling kl. 10:00

Vi kommer att genomföra en mindre omfattande vassröjning med hjälp av föreningens vass-röjningsbåt och egna båtar. Avsikten är att främst förbättra framkomlighet & genomströmning i kanalen genom att klippa och ta upp hindrande vass. Eftersom det handlar om bekämpning av vass och vattenväxter tar vi alltid upp klippet ur vattnet. Detta för att minska återförandet av näring, vilket annars leder till att förmultnade växter göder och slammar igen botten. Ta gärna med håvar eller krattor etc. för att fiska upp växtdelar ur kanalen efter avverkningen. Vi kommer att kombinera arbetet med en trevlig stund tillsammans på lämplig plats vid viken. Extra kul är om också yngre förmågor vill vara med. Vi återkommer med detaljer senare under våren.

Slagning kanalkanter 13:e Juli kl 10:00

Denna förmiddag kommer vi att slå viss vass på delar kanalkanterna. Detta för att vi inte vill göra detta på försommaren då denna slagning kan ha negativ påverkan för fågellivet i en känslig period. Har du en trimmer ta med den så klarar vi av denna uppgift snabbt tillsammans. Mer info kommer att finnas på hemsidan

Sjöfest,  Lördagen 13:e Juli kl. 15:00

Nu är det dags igen, denna gång går sjöfesten av stapeln på hembygdsgården i norra ändan av viken. På plats finns grillar, dukade långbord mm. Du tar med dig det du vill grilla, äta & dricka under kalaset. Vi kommer också att genomföra trekampen ”sjöslaget” med några grenar som vi hoppas ska passa alla. Kaffe och tilltugg kommer att finnas på plats. Plats för förtöjning finns om ni kommer sjövägen. Skulle vädret vara otjänligt sitter vi inne.

Guidning på Kullboviken 10:e augusti kl 11:00 – 14:00

Under sommaren 2024 har vi tänkt att prova genomförande av en ny aktivitet. Tanken är att vi under en försommardag ska ge Björköbor chansen att få uppleva vår vackra vik och kanal från sjösidan. För att kunna genomföra aktiviteten behöver vi hjälp från båtägare i viken som kan vara med och köra med sin båt. Arrangemanget kommer att genomföras i samverkan med hembygdsföreningen och vi hoppas också det ska inbringa en slant till vattenvårdsföreningen. Vi kommer att förse varje båtförare med ett litet manus på intressanta ämnen att berätta om för sina passagerare under färden. Vi kommer att utforma detaljerna under våren, men skulle du vilja vara med din båt, vilket vi är tacksamma för, skicka ett litet mail till: Urb.jonsson@telia.com

Vassröjning extern utförare, 3:e veckan i Augusti.

Även i år kommer vi att anlita en extern utförare (Sala vassklippning) som med en sk. Truxor avverkar vass och viss bottenvegetation för att förbättra vattengenomströmningen i kanalen. Vid denna vassröjning svarar föreningen för det arbete som utförs i kanalen och ”fladen”. Eftersom maskinen är på plats har samtidigt fastighetsägarna kring sjön getts möjlighet att avverka vass mm i anslutning till sin fastighet. Detta kommer att samordnas i vardera ändan av sjön av en samordnare som sedan informerar om i vilken omfattning arbete ska göras. Styrelsen vill uppmärksamma fastighetsägare som väljer att utföra klippning vid sin fastighet att arbetet är berättigat för RUT-avdrag. I år är ambitionen att genomföra klippningen tidigare på säsongen, då detta innebär att man genom detta avlägsnar mer näringsämnen från vattnet vilket är eftersträvansvärt.

Årsmöte 2023, 17:e augusti kl. 11:00

Årsmötet 2024 går av stapeln 2024-08-17 kl:11:00. Platsen är Medborgarhuset. Särskild inbjudan kommer men boka gärna tiden.
Kvällsseglats
Det vackra båthuset vid Blekunge.
Samspråk kring bordet vid 2022 års sjöfest.
Havsörnen inväntar frukosten….